17xie首页 > 期刊频道 > 文学艺术 > 赣西文学 > 第1期 > 灰尘---------------------------------作者:孟胜利

灰尘---------------------------------作者:孟胜利

[更新时间]2009-06-12 22:26:04 [字数]164[作者]曲涧清风

《灰尘》

 

文/ 孟胜利

 

我知道了--

灰尘是永恒的,她跟着阳光生活

此时,我僵硬的右手

无法握住    一只喜爱的笔

 

每一个鲜活的生命

都将回归于灰尘。

她在阳光中舞蹈,是另一种

存在的方式。就像

我僵硬的右手,抚摸我堕落的影子

举报不良信息 本页地址:http://qikan.17xie.com/book/12538105/611093.html
   

← →键盘左右键前后翻页,回车[enter]返回本书首页
  • 支持本书:
Copyright©2007 17xie.com 互动写作和阅读平台 京ICP备08002671号